جستجوی ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه کلستان

قیمت کل : 40ميليون

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند صلح نامه, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه کوهمره سرخی

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ شهر, سن بنا , سیستم نقشه باغ شهر, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه کلستان

قیمت کل : 47ميليون

کاربری باغ شهر, سن بنا , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 150ميليون

کاربری باغ شهر, سن بنا , سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه ستارخان

قیمت کل : 8.4ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اسفراین

قیمت کل : 105ميليون

کاربری کشاورزی و باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 3.6ميليارد

کاربری باغچه, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.75ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top