جستجوی ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 300ميليون

5 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 7سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شرقی, نما سیمان سفید, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ کشاورزی جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 15ميليارد

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا 20سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه کلستان

قیمت کل : 260ميليون

60متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما سنگ, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 5سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 150ميليون

کاربری باغ شهر, سن بنا , سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, سند محضري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top