باغ جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 500ميليون

170متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 15سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دوکوهک

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 12سال , سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما بلوک, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه کلستان

قیمت کل : کارشناسي

500متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

500متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

400متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ ویلا جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

450متر متر مربع

کاربری سالن مجالس, سن بنا 20سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه سالن مجالس, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

470متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top