جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در خنداب

قیمت کل : 0.0016تومان

سن بنا نوساز , سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در خنداب

قیمت کل : 0.0016تومان

سن بنا نوساز , سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 680ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 22ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 120ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 7ميليارد

سن بنا , سند ملكي محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 600ميليون

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صاحب الامر

قیمت کل : 4.35ميليارد

60متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.16ميليارد

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top