جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 300ميليون

سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی - صاحب الامر غربی

قیمت کل : 2.408ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 22ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 230ميليون

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد - پزشکان

قیمت کل : 800ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 1.4ميليارد

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.16ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top