جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.39ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 55ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 2.5ميليارد

3 خواب

سن بنا 2سال , سیستم نقشه دوبلکس, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 3.3ميليارد

3 خواب

سن بنا 2سال , سیستم نقشه دوبلکس, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 1.021ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در لواسانات

قیمت کل : 4.131ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه گلستان

قیمت کل : 2.4ميليارد

350متر متر مربع

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top