جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 400ميليون

1000متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 249.6ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند بنجاق, ...

جزئیات ملک

باغ و باغچه و باغشهر جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.735ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 10.9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد منطقه بدرانلو

قیمت کل : 150ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top