جستجوی ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

70متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه سوئیت, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 2سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, غربی, نما اجر نما, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 5سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

300متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 400ميليون

300متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 5سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلا جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 300ميليون

5 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دوکوهک

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 12سال , سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما بلوک, سند مشاء, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top