جستجوی ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت- رمضانی

قیمت کل : 2.99ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.1ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 480ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 80ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه اکبرآباد

قیمت کل : 240ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.8ميليارد

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه همایجان

قیمت کل : 150ميليون

70متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا 8سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 780ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top