جستجوی ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.387ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 960ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغشهر جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 1.95ميليارد

5 خواب 750متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 4ميليارد

سن بنا , سند باغچه, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 600ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.4ميليارد

سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه پیربکران

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top