جستجوی ملک

باغ جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 300تومان

60متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 600ميليون

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top