جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه باجگاه

قیمت کل : 180ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 6.3ميليارد

3 خواب

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 224ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 120ميليون

80متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 25ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند غارسي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 1.35ميليارد

2000متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top