جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه خانه زنیان

قیمت کل : 4.5ميليارد

سن بنا , سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه جاده سپیدان

قیمت کل : 2.5ميليارد رهن : 25ميليون اجاره : 150تومان

1 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 35ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top