جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک آرین

قیمت کل : 4.9ميليارد

کاربری فرهنگی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند بنجاق, ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 25ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 23ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 200ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه کودیان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کشاورزی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما زمین خالی هست, سند صلح نامه, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 250ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کشاورزی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما زمین خالی هست, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top