جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 1.2ميليارد

600متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه حسین آباد بغدادی

قیمت کل : 2.4ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند سند, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 5.121ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس جنوب

قیمت کل : 195ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بدرانلو اسفراین

قیمت کل : 15ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : کارشناسي

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 120ميليون

کاربری کشاورزی و باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 120ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top