جستجوی ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

15متر متر مربع

کاربری رستوران, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 530ميليون

20متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 15ميليارد

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا 20سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 90ميليون

30متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه ابپرده

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا قدیمی , طبقه مسکونی, سیستم نقشه کشاورزی, شمالی, نما ندارد, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه خفر

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 5سال , سیستم نقشه باغ شهر, غربی, نما سفال, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلا جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 5سال , سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلا جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

50متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 7سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي

60متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , طبقه سوئیت, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما بلوک, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top