جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 540ميليون

4 خواب 290متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 5.95ميليارد

100متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه کوهمره سرخی

قیمت کل : 550ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 580ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 12ميليارد

800متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت اجاره,فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 900ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی - غربی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 65ميليون

کاربری باغچه, سن بنا , شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 370ميليون

کاربری باغ, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه باغ بهادران

قیمت کل : 650ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top