باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

300متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 400ميليون

300متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 5سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلا جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 300ميليون

5 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

450متر متر مربع

کاربری سالن مجالس, سن بنا 20سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه سالن مجالس, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

470متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه کلستان

قیمت کل : کارشناسي

500متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

500متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي

1200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 12سال , طبقه نمایشگاه, سیستم نقشه سالن مجالس, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

400متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top