جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند ملكي محضري, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 8ميليون

3000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 4.8ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 249.6ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند بنجاق, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 585ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه کودیان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کشاورزی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما زمین خالی هست, سند صلح نامه, ...

جزئیات ملک

باغ کشاورزی جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 12سال , سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کشاورزی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند مشاء, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top