جستجوی ملک

باغشهری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 1.375ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 1.4ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.4ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.3ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه کودیان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کشاورزی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما زمین خالی هست, سند صلح نامه, ...

جزئیات ملک

باغ کشاورزی جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 12سال , سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند مشاء, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top