جستجوی ملک

باغ ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه ابپرده

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا قدیمی , طبقه مسکونی, سیستم نقشه کشاورزی, شمالی, نما ندارد, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا نوساز , طبقه سایبان, سیستم نقشه سالن مجالس, شمالی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

زمین باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , سیستم نقشه باغ شهر, غربی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

زمین باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ شهر, سن بنا , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

50متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 7سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

زمین باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي

60متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , طبقه سوئیت, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما بلوک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

زمین باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ شهر, سن بنا 12سال , سیستم نقشه باغ, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي

370متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

زمین باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ شهر, سن بنا 10سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top