جستجوی ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 5سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 150ميليون

کاربری باغ شهر, سن بنا , سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 1.751ميليارد

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 3سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 1ميليارد

470متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 190ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه زرقان

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 74ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1ميليارد

250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top