جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 200ميليون

کاربری معاوضه با آپارتمان, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه سروش بادران

قیمت کل : 2ميليارد

200متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند مشاعي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3.724ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.65ميليون

سن بنا , سر دو نبش, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 2.2ميليارد رهن : 100ميليون

700متر متر مربع

سن بنا , سند بنچاق, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 1.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top