جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک ارین

قیمت کل : 500ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 351ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 500ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه حیدراباد

قیمت کل : 1.7ميليارد

سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه باغ بهادران

قیمت کل : 650ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 930ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک ارین

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری مسکونی.تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه روستای گاو خانه

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا 5سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک ارین

قیمت کل : 2.4ميليارد

کاربری تجاری تفریحی, سن بنا , شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 550ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top