جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.4ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 120ميليون

80متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 600ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 1.25ميليارد

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا قدیمی , سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد

قیمت کل : 550ميليون

سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 3ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top