جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3.8ميليارد

980متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.5ميليارد

320متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 270ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 400ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 70ميليون

کاربری معاوضه با آپارتمان, سن بنا , جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 77ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بش قارداش

قیمت کل : 210ميليون

کاربری کشاورزی و باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد منطقه بلوارمعلم

قیمت کل : 250تومان

کاربری کشاورزی و باغ, سن بنا , شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.2ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه صادق آباد

قیمت کل : 353ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top