جستجوی ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 1.951ميليارد

750متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 725ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغشهر جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 1.95ميليارد

5 خواب 750متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغشهر جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 725ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 523ميليون

کاربری باغات, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بش قارداش

قیمت کل : 210ميليون

کاربری کشاورزی و باغ, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در

قیمت کل : 550ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا 3سال , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 260ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 228ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 120ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top