باغچه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.1ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه خانه زنیان

قیمت کل : 4.5ميليارد

سن بنا , سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top