جستجوی ملک

باغ شهری لوکس جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 7ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما بلوک, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

باغ شهری لوکس جهت فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , سیستم نقشه باغ ویلایی, جنوبی, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 5سال , سیستم نقشه باغ شهر, غربی, نما سفال, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 5سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما سفال, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ کشاورزی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه باغ, شمالی, نما زمین خالی هست, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 5سال , سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه ابپرده

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا قدیمی , طبقه مسکونی, سیستم نقشه کشاورزی, شمالی, نما ندارد, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا نوساز , طبقه سایبان, سیستم نقشه سالن مجالس, شمالی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top