جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 4.5ميليارد

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 60ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 220ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 2.2ميليارد رهن : 100ميليون

700متر متر مربع

سن بنا , سند بنچاق, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 300ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top