جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 70ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی - غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 55ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 60ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 6.5ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان دانشجو

رهن : 70ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top