جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 60ميليون اجاره : 10ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

36متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 65ميليون اجاره : 15ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 675ميليون رهن : 70ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 675ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, سند اداري, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 690ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top