آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی - غربی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 65ميليون اجاره : 2.4ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرباز

رهن : 70ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه خ پاییز

قیمت کل : 400ميليون رهن : 60ميليون

3 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد خ پزشکان

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 55ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار بعثت

رهن : 60ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دو دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت رحمت آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top