جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه 11 طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

34متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه زرهی خ شبان

رهن : 70ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد خ دنا

قیمت کل : 337ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 176متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 70ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بعثت- خ شهید مجتبی آقایی

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 70ميليون

78متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه باغ حوض

رهن : 50ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top