جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 70ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه طالقانی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

81متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top