جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 55ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 60ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه کازرون

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تپه تلوزیون

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

37متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بلواردولت

رهن : 50ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top