جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 60ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نیم طبقه پایین, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 65ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جهادسازندگی

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top