جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 65ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 60ميليون اجاره : 15ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 20متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه مشیر

رهن : 50ميليون اجاره : 1.6ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 60ميليون

1 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 250ميليون رهن : 60ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 10طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 260ميليون رهن : 60ميليون اجاره : کارشناسي

1 خواب 86متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top