جستجوی ملک

مجتمع جهت رهن در شیراز منطقه پاسارگادشرقی

رهن : 50ميليون اجاره : کارشناسي

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 6.5ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 70ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 65ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارپاسارگاد

رهن : 60ميليون اجاره : 5.5ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 690ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 740ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 55ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 62ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top