جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 52ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 70ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 65ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 60ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 52ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 70ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل حر

رهن : 60ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

110متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top