جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

65متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 3.6ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

فرانسوی ساز جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت

رهن : 70ميليون اجاره : 2.6ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 30ميليون

29متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه نخست, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top