جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - یوسف اباد

رهن : 70ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - مطهری تخت طاووس

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - گاندی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - گاندی

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - پارک ساعی

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 8سال , طبقه ششم, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - نیاوران

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - دربند

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - ارژانتین

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - جردن آفریقا

رهن : 50ميليون اجاره : 20ميليون

4 خواب 285متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - فاطمی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top