جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 70ميليون اجاره : 450تومان

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هنگ

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5تومان

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 13ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون

1 خواب

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 2 واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top