جستجوی ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 60ميليون اجاره : 30ميليون

3 خواب 600متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 6000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

1800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

2200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 50ميليون

90متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارصنایع

قیمت کل : کارشناسي رهن : 60ميليون

140متر متر مربع

کاربری زمین کارگاهی, سن بنا 12سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 60ميليون اجاره : 8ميليون

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه نمایشگاه, سیستم نقشه انباری, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

انباری جهت رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 70ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, مرکزشهر, ...

جزئیات ملک

سوله جهت رهن در شیراز منطقه سپیدان

رهن : 50ميليون

1 خواب 1100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top