آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 70ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 1.3ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 350متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجرتراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

275متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه انباری, سیستم نقشه گاراژ, دوبر, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 650ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top