جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 20تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - بلوار فردوس

رهن : 55ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - انقلاب

رهن : 60ميليون

2 خواب 66متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 4 - لویزان

رهن : 60ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 8 - نارمک

رهن : 55ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - سردارجنگل

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - بلوارفردوس

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

رهن : 60ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - شادمان

رهن : 55ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top