آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - مرزداران

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - توحید

رهن : 50ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - جنت آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - برق آلستوم

رهن : 70ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - بهارشمالی

رهن : 70ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - عباس آبادبهشتی

رهن : 60ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 20سال , طبقه زیرهمکف, جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - جردن آفریقا

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - خواجه عبدا..

رهن : 60ميليون اجاره : 2.4ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 25سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - ارژانتین

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه 4-, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top