جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 695ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 695ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 750ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 4.3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

76متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

ارایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باسکول نادر

رهن : 50ميليون اجاره : 1.9ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top