جستجوی ملک

گاوداری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

240متر متر مربع

کاربری گاوداری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاوداری, غربی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

600متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سردخانه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارارتش

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

250متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه فروشگاه, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دوکوهک

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top