جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ابیاری

رهن : 55ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

فست فود جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 65ميليون اجاره : 6ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 70ميليون اجاره : 13ميليون

350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 113متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل باغ صفا

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 55ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top