جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی

رهن : 50ميليون اجاره : 10تومان

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 50ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 260ميليون رهن : 60ميليون اجاره : کارشناسي

1 خواب 86متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون

136متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 65ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top