جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.7ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 19سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 70ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.2ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top