جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی - غربی, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

5 خواب 420متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی - شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 65ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 60ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 8طبقه, شمالی - غربی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 60ميليون اجاره : 1تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

7 خواب 214متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 60ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top