جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 600ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

140متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 65ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, دوبر, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 60ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

رهن : 70ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 70ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 55ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top