جستجوی ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در ساری منطقه 2

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

312متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند شخصي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در ساری منطقه 3

قیمت کل : 900ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 630ميليون رهن : 60ميليون

3 خواب 19متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 770ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوار محراب

قیمت کل : 1.8ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

360متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 70ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 57ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

450متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه نمایشگاه, براصلی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر خیابان چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top