جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - بلوار ارتش

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه زیرهمکف, شمالی,شرقی,غربی, نما سنگ و شیشه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - فاطمی

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - مطهری تخت طاووس

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 25سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - یوسف اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 30سال , طبقه زیرهمکف, جنوبی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 65ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

84متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت رهن در شیراز منطقه میدان معلم

رهن : 70ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top