جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باغ حوض

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قالی شویی

رهن : 50ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 4تومان

230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

140متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه هفتم, اداری تجاری, ...

جزئیات ملک

طبقه 2 منزل جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 70ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 550تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار استقلال

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 70ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 680ميليون رهن : 50ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, دوبر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه امام خمینی

قیمت کل : 305ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top