جستجوی ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارارتش

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سپیدان

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

1200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دوکوهک

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

320متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

190متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 50ميليون اجاره : 1تومان

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سلطان اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

1000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 12سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top