جستجوی ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 20ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 1.9ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دو طبقه, دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 55ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بنفشه

رهن : 55ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 128متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 70ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 65ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 4.2ميليون

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ و فلز, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top