جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 70ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 60ميليون اجاره : 10ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

36متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 65ميليون اجاره : 15ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 60ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top