جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 60ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top