جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 70ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه زیرزمین, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 70ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه نیم طبقه, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 50ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 65ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 260ميليون رهن : 60ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top