جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 4.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه خالی خالی درب هم برداشتن, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

43متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دو دهنه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

63متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

82متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 70ميليون اجاره : 2.5ميليون

155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه تک واحدی, دو بر, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 50ميليون اجاره : 3تومان

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top