آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - فرمانیه

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - ولنجک

رهن : 60ميليون اجاره : 2.8ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - شیخ بهائی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - میرداماد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه جهارم, شمالی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - جمشیدیه

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 60ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 173متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا0(میرزای شیرازی)

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top