جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 60ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

8متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخراباد

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top