جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 236متر متر مربع

سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 735ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 236متر متر مربع

سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 2.8ميليارد رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 850ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه +زیر زمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخرآباد

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

63متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون اجاره : کارشناسي

2 خواب 83متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top