جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 11تومان

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 2.8ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 60ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 65ميليون اجاره : 900تومان

4 خواب 240متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هفت تن

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

سوپری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 70ميليون اجاره : 50تومان

35متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 113متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top