جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه نخست, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 70ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 65ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 4.8ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top