جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 50ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 70ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 70ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 60ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 70ميليون رهن : 70ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

رهن : 70ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 50ميليون اجاره : 350تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه معلم

رهن : 55ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top