جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 70ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 55ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 60ميليون اجاره : 2.5تومان

4 خواب 350متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 12.5ميليون

320متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر خیابان چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 14ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top