جستجوی ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 65ميليون اجاره : 3.8ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی - خ پوربیرک

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 3تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه هوابرد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 720ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

28متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top