جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دو دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت رحمت آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 65ميليون اجاره : 2.4ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرباز

رهن : 70ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه خ پاییز

قیمت کل : 400ميليون رهن : 60ميليون

3 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد خ پزشکان

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 55ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top