جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه بالای مغازه, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه معلم

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان شهید جدیری

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 7.65ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top