جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 70ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 70ميليون اجاره : 1.4تومان

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 65ميليون اجاره : 30تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 70ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 113متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

میوه فروشی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل باغ صفا

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5تومان

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top