جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه وصال شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 4ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 57ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه نیم طبقه پایین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 70ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه شمس

رهن : 50ميليون

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 280ميليون رهن : 70ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 350ميليون رهن : 70ميليون اجاره : 350تومان

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 70ميليون اجاره : 16ميليون

270متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top