جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب

سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 850ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه +زیر زمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 50ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 55ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بنفشه

رهن : 55ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن,فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 1.26ميليارد رهن : 68ميليون

4 خواب 214متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان اطلسی

رهن : 60ميليون اجاره : 15ميليون

370متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 11ميليون

33متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

47متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top