جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 60ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 55ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 250ميليون رهن : 55ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 5تومان

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 800ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

220متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

1000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top