جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 60ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 70ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, درب از حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب

سن بنا 30سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 60ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top