جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 320ميليون رهن : 70ميليون

3 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 60ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی - یقطین جنوبی

رهن : 55ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه +سوئیت, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شیمی گیاه

رهن : 70ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

1700متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top