جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه نوار ساحلی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف فاز 3

رهن : 62ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف فاز 4

رهن : 70ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 65ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه نوبنیاد فاز 2

رهن : 50ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه نوبنیاد فاز 2

رهن : 60ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز جی

رهن : 65ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف فاز 4

رهن : 55ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه مجتمع

رهن : 70ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 60ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top