گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 60ميليون اجاره : 11ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

240متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : 2.088ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 7تومان

240متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

440متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

440متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 600ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

400متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

400متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مرغ داری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سروستان

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

1200متر متر مربع

کاربری مرغ داری, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه مرغداری, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top