جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه هفتم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top