جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

سفره خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قلات

رهن : 70ميليون اجاره : 700تومان

1500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه هشتم, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 13طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

430متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابیاری

رهن : 70ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top