جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 468متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 50ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 50ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 70ميليون رهن : 70ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

رهن : 70ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 480ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 65ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top