جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 70ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 70ميليون اجاره : 2.2ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ارایشگاه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 50ميليون

1 خواب 15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 65ميليون اجاره : 3.8ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه زوج با یک بچه اخرش, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top