جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نادر

رهن : 65ميليون اجاره : 50تومان

4 خواب 165متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 60ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 20تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه ملک آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

5 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی و اداری, سن بنا 20سال , سیستم نقشه بازسازی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 65ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 65ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top