جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

700متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 70ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی-خ مبعث

رهن : 65ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران-خ آقایی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه یازدهم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 50ميليون اجاره : 3.2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.8ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 7طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top