جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 70ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 450تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 450تومان

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 60ميليون اجاره : 1.2تومان

4 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 350تومان

2 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 70ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 60ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 70ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top