جستجوی ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت رهن در شیراز منطقه سپیدان

رهن : 50ميليون

1 خواب 1100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 1500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

100متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

50متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سالن مجالس جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

600متر متر مربع

کاربری سالن مجالس, سن بنا 12سال , طبقه سالن, سیستم نقشه سالن مجالس, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سالن مجالس جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه سالن مجالس, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 60ميليون

170متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

480متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارارتش

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top