جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 3.9ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه نهم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 53ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه سوئیت, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه یزدانمهر

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, جنوبی غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

57متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه میدان دانشجو

رهن : 60ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

1 خواب 77متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخراباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

4 خواب

سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top