جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 3.6ميليون

3 خواب 178متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده سپیدان

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

سن بنا نوساز , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 7تومان

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top