جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 55ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه نخست, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 60ميليون اجاره : 14ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 50ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 60ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 3.7ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top