جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 55ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 50ميليون اجاره : 25تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه زرین نعل

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4.2ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه یازدهم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابیاری

رهن : 60ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 50ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 70ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی-برخ جهان آرا

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top