جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 65ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان آزادی

رهن : 60ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری جنوبی

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 50ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 50ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 63ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top