جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 11ميليون

33متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.8ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.152ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

47متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه میدان اطلسی

رهن : 60ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه شریف واقفی3

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 310متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه موحدیان3

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 70ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نشاط3

رهن : 60ميليون اجاره : 11ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 495ميليون رهن : 70ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top