جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 50ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 60ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 65ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 60ميليون اجاره : 2.55ميليون

4 خواب 280متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 70ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه عفیف اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 60ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب

سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

80متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 1-, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top