جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 60ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 3.1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دینکان

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 65ميليون

24متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.9ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top