جستجوی ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 495ميليون رهن : 70ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 55ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, جنوبی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 60ميليون اجاره : 1.7تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سرباز

رهن : 60ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه شهرک ارین

قیمت کل : 225ميليون رهن : 50ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 65ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه میدان احسان

رهن : 65ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 65ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top