جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کلبه

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

102متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

7 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

4 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 70ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 56ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 60ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

4 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

سن بنا 17سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top