دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - بهار شمالی

رهن : 70ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ونک

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - سوهانک

رهن : 70ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - تجریش

رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سایر, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - شهر آرا

رهن : 70ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه پنچم, شمالی,جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

رهن : 60ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه دوم, شمالی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - شهران

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - پونک

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - مرزداران

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - توحید

رهن : 50ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top