جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

40متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 55ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 60ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, دو نبش, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 65ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 70ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top