جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 65ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه نیم طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 70ميليون اجاره : 6تومان

160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 9.4ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم-نارون

رهن : 65ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 70ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top