جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 1

رهن : 450ميليون اجاره : 1تومان

193متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 500ميليون اجاره : 6ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 500ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه 2 دهنه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 4ميليارد رهن : 500ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 500ميليون

55متر متر مربع

سن بنا , طبقه بالکن, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جهاد سازندگی

رهن : 500ميليون اجاره : 20ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه 11

رهن : 500ميليون

155متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 450ميليون

6 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 500ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top