جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 45ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه نیروی هوایی

رهن : 450ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 500ميليون

3 خواب

کاربری اداری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 500ميليون

3 خواب 450متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 460ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 450ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 500ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 500ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 450ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

پنت هاوس جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 500ميليون اجاره : 25ميليون

6 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه پنت هاوس, دو بر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top