جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه کامرانیه

رهن : 500ميليون اجاره : 60ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سه نبش, نما رومی گرانیت, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 500ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 500ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 500ميليون اجاره : 20ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه فرهنگشهر

رهن : 500ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 500ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 450ميليون

2 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن, در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 480ميليون

1 خواب 198متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 750ميليون رهن : 500ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 500ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top