جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 480ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 450ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 480ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, نما ترکیبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 500ميليون

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 500ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 450ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 480ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 500ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 500ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 450ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top