جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 450ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 450ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 450ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 450ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 450ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 450ميليون

600متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه تریبلکس, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 450ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 480ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 450ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 480ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top