جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 500ميليون اجاره : 65ميليون

420متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه براصلی خیابان خاکشناسی

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 450ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 450ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 450ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 450ميليون اجاره : 50تومان

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه بربلوارچمران

رهن : 500ميليون

1 خواب 910متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 500ميليون اجاره : 7ميليون

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 500ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 500ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top