جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 500ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 500ميليون

3 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 500ميليون

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 500ميليون

2 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 500ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 2سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 500ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 500ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 450ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 450ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون اجاره : 45ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top