جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در رشت منطقه گلسار

رهن : 4

4 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در رشت منطقه گلسار

رهن : 5

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه گاز/هود/پرده, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 4 رهن : 4

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 4

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 4

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top