جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 500ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

6 خواب 450متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 450ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در منطقه فرهنگ شهر

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 28سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

4 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 500ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 500ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 500ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 500ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top