جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 500ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.9ميليارد رهن : 450ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 450ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 450ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما رومی گرانیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 500ميليون

1 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بلوار بهشت

رهن : 450ميليون

4 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در تهران

قیمت کل : 2.701ميليارد رهن : 450ميليون

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 500ميليون اجاره : 7ميليون

4 خواب 290متر متر مربع

سن بنا 5سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 500ميليون اجاره : 7ميليون

475متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 450ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top