جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 5 رهن : 5 اجاره : 8

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 4 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما ترکیبی چوب و سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 5 اجاره : 6

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 4 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 4 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 4

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top