جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 500ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 500ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 500ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 500ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 500ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 193متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 500ميليون اجاره : 8ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 450ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 450ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 450ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 450ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top