جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2 رهن : 4 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 4 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه آبیاری

رهن : 5

4 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, دونبش, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 4 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 5 اجاره : 2

2 خواب 3 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 5

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو بر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top