جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 500ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 450ميليون

3 خواب 151متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 480ميليون

3 خواب 203متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه تاچارا

رهن : 500ميليون اجاره : 20ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 450ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 450ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 480ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در نوشهر

رهن : 500ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 450ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 450ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top