جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در منطقه ولیعصرقصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه بر بلوار جمهوری

رهن : 50ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 45ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کلبه

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

102متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top