جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بزرگمهر4

رهن : 35ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مبارزان 4

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه شریف واقفی3

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 310متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه لاهور4

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه شهدای خواجو3

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت رهن در اصفهان منطقه بزرگمهر4

رهن : 45ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, جنوبی غربی, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت رهن در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

رهن : 50ميليون

105متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top