جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 5.7ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 50ميليون اجاره : 13ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

سن بنا 12سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top