جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 31ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 34متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 11ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نادر

رهن : 30ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 35ميليون اجاره : 1.3تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top