جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 45ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 40ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top