جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 40ميليون اجاره : 8ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه کازرون

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 45ميليون اجاره : 4.3ميليون

110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 2.3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 40ميليون اجاره : 9ميليون

710متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تپه تلوزیون

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top