جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در بجنورد منطقه بلوار مدرس

رهن : 30ميليون

124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه خ شهید بهشتی جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.2ميليون

17متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 35ميليون اجاره : 2.2تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابولکلام

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top