جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 355ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 265متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.7ميليون

84متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه قائن رحمانی پور

رهن : 40ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه زیر همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه حاج بابا شمیرانی ک بنیاد

رهن : 45ميليون اجاره : 450تومان

2 خواب 64متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, دوبر, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top