جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 50ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه سوئیت, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 40ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 50ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غ

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه براصلی خیابان ساحلی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 7تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top