جستجوی ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.7تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 1.4ميليون

115متر متر مربع

سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 30ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

48متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

48متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

72متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 32ميليون اجاره : 3.2ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top