جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 5

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 4 اجاره : 3

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 3 اجاره : 3

2 خواب

سن بنا 5سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 5 اجاره : 2

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 5 اجاره : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 5 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 5 اجاره : 5

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 5 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 5 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top