دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - یوسف اباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3.3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - فرشته

رهن : 30ميليون اجاره : 8.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - دربند

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - قلهک

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - جردن آفریقا

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - جردن آفریقا

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - جردن آفریقا

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ظفر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - ولنجک

رهن : 30ميليون اجاره : 2.4ميليون

1 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیرهمکف, جنوبی, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - ارژانتین

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه 4-, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top