جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 40ميليون اجاره : 4.4ميليون

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 315متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 40ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top