جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

36متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مشیرفاطمی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5تومان

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر خیابان چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه بنفشه

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 40ميليون اجاره : 6.8ميليون

53متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 43ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 6.8ميليون

53متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top