جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باسکول نادر

رهن : 35ميليون اجاره : 6ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل باغ صفا

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 40ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه والفجر

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 35ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اردیبهشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.7ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top