جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - سردارجنگل

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - سردارجنگل

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - بلوارفردوس

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه 5 - پونک

رهن : 40ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - شهران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - صادقیه

رهن : 45ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه جهارم, شرقی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - بلوارفردوس

رهن : 40ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 27سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top