جستجوی ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

600متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سردخانه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارارتش

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

250متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سردخانه, سیستم نقشه سردخانه, مرکزشهر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه خ شهید بهشتی جنوبی

قیمت کل : 1.3ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

18متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

220متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

1000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top