جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 45ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 45ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی - غربی, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

5 خواب 420متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی - شرقی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top