جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 45ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا قدیمی , شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

12متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

170متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 35ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 35ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مجتمع هدیش

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,معاوضه در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 50ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه دامون دریا 1

رهن : 30ميليون اجاره : 3.3ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, دید دریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه سفین

رهن : 40ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top