جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 350تومان

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 60 -, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top