جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 45ميليون

100متر متر مربع

سن بنا 8سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه مشیر

رهن : 50ميليون اجاره : 1.6ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

غذاپزی همه نوع جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

55متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آرایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 40ميليون اجاره : 3.8ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 3تومان

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باسکول نادر

قیمت کل : 450ميليون رهن : 35ميليون اجاره : 2.3ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top