جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 5 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه ششم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ãäØÞå 12

رهن : 3 اجاره : 1

1 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ãäØÞå 12

رهن : 5 اجاره : 5

1 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 4 اجاره : 1

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5 اجاره : 6

4 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه طبقه دوم, سیستم نقشه منزل دو طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 1 رهن : 5 اجاره : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 4 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 5 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 5 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top