جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران خ فلاحی

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

48متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

300متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

130متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 40ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top