جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

20متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

34متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد خ دنا

قیمت کل : 337ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 176متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر چهارراه ریشمک

رهن : 40ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابتدای ساحلی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بعثت- خ شهید مجتبی آقایی

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top