جستجوی ملک

زمین صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 1.6ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

80متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارارتش

قیمت کل : 1.4ميليارد رهن : 50ميليون

52متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.351ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 3.8ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : 1.4ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.3ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 11ميليون

700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

300متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

850متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

400متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سیمان, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top