جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 40ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, اتوبوسی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 50ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 43ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 38ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 35ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

میوه فروشی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 50تومان

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 38ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2تومان

3 خواب 162متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top