جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 32ميليون اجاره : 15ميليون

600متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کلاهدوز

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پشت باغ جنت

رهن : 35ميليون اجاره : 350تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارک قوری

رهن : 30ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما آجر تراش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

5 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه مهدی اباد قصردشت

رهن : 45ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top