جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 48ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.1ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 35ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 40ميليون اجاره : 1.2ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top