جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

7 خواب 400متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه تک واحدی, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 110متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر -بر خ

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان معلم

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top