جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارواش جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

30متر متر مربع

کاربری کارواش, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

480متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 30ميليون اجاره : 600تومان

220متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارارتش

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 30ميليون

92متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 32ميليون اجاره : 6.2ميليون

550متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

600متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سلطان اباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top