جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 44ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - سازمان آب

رهن : 50ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - پل ستارخان

رهن : 40ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 27سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - ولی عصرتاعباس آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 100سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - مطهری تخت طاووس

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - گاندی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 810ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

5 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top