جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 35ميليون اجاره : 5.2ميليون

450متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 8.5ميليون

1500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 2.4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواربعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, مرکزشهر, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

250متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

600متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, براصلی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top