جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارک قوری

رهن : 30ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما آجر تراش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

5 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه مهدی اباد قصردشت

رهن : 45ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 40ميليون اجاره : 750تومان

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.4ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.6ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top