جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 3.9ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top