جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.1ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عدالت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

45متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 35ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هنگ

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه افسریه

رهن : 30ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 35ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه1

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top