جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هوابرد

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

42متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5تومان

50متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.8تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2تومان

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top