جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه وصال

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

52متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, دو نبش, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 800ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 8طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه میر

قیمت کل : 3ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه زیرزمین, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت رهن در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

رهن : 50ميليون

105متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 584ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 1.7ميليون

4 خواب 190متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 15

رهن : 40ميليون

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه چهارم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هفت تن

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top