جستجوی ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه ولیعصرقصرالدشت

رهن : 35ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

80متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ولیعصر قصردشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 375متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 46ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع-شیمی گیاه

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 563ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top