جستجوی ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

200متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

20متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه گاراژ, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

35متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 30ميليون اجاره : 5تومان

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

میوه فروشی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نادر

رهن : 40ميليون اجاره : 7.5ميليون

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 4 راه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سروش غربی

رهن : 40ميليون اجاره : 4.3ميليون

1 خواب 300متر متر مربع

سن بنا 13سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top