جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 35ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مجتمع هدیش

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,معاوضه در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 50ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه دامون دریا 1

رهن : 30ميليون اجاره : 3.3ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, دید دریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه سفین

رهن : 40ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 50ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 30ميليون

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف فاز 4

رهن : 30ميليون اجاره : 3.3تومان

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 45ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top