جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 30ميليون اجاره : کارشناسي

50متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

110متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 35ميليون

45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 159متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 35ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 35ميليون

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 35ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top