آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ونک

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - گاندی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ونک

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - سیدخندان

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - فرمانیه

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - شیخ بهائی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - تجریش

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - الهیه

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top