جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 900تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.6ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 340متر متر مربع

سن بنا 30سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 35ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 462.5ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

105متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top