جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 5 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 5 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه ششم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیابان سمیه

رهن : 5 اجاره : 6

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 3 اجاره : 5

7 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 4 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 4 اجاره : 5

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 4 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 4 اجاره : 4

4 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه ششم, شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 3 اجاره : 4

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top