جستجوی ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

10متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه زمین کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 8طبقه, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان احسان

رهن : 30ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان احسان

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

طبقه 2 منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, نما سنگ سفید, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top