جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی خ باغ حوض

رهن : 30ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 600ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار بهشتی

رهن : 50ميليون

1 خواب 61متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.8ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.7ميليون

84متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران خ جهان آرا

رهن : 40ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران خ کلاهدوز

قیمت کل : 230ميليون رهن : 45ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top