مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی وحدت

رهن : 50ميليون اجاره : 7.8ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 2.2تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 385ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1.5تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 35ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

3 خواب 176متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 40ميليون اجاره : 3.1ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 35ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 34ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top