جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2تومان

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.1ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 35ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

طبقه 2 منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.9ميليون

4 خواب 305متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در شیراز منطقه شهرک فرهنگیان خ پوربهمن ک 7

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در شیراز منطقه شهرک فرهنگیان خ پوربهمن ک 7

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

4 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top