جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.6ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 2.6ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی - شبان

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top