جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.8ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه احسان

رهن : 50ميليون اجاره : 4.2ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا , طبقه یازدهم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 50ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 35ميليون اجاره : 3.2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top