جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.25ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارارتش

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه بنفشه

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 10ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه بنفشه

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 43ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top