آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 45ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.1ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نادر

رهن : 30ميليون اجاره : 10ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

1700متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top