جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 1.7ميليون

180متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, درب از ساختمان, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 40ميليون اجاره : 1.3ميليون

4 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 36ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 78متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 35ميليون اجاره : 1.3ميليون

8 خواب

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هنگ

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5تومان

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top