جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.2ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 35ميليون اجاره : 5.2ميليون

450متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اصلاح نژاد

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 40ميليون اجاره : 5.5ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه انوری

رهن : 30ميليون اجاره : 2تومان

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 45ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top