جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

33متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 30ميليون اجاره : 2.9ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 42ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت رهن در شیراز منطقه پاسارگادشرقی

رهن : 50ميليون اجاره : کارشناسي

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 40ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top