جستجوی ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

450متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه نمایشگاه, براصلی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 40ميليون اجاره : 5.5ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

720متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما البوندی, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سردخانه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

140متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سردخانه, سیستم نقشه سردخانه, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سردخانه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 18ميليون

1000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سردخانه, سیستم نقشه سردخانه, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارواش جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

170متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارواش, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

700متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 700متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, براصلی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top