جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه انباری, سیستم نقشه گاراژ, دوبر, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمینهای محصوری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

110متر متر مربع

کاربری زمین محصوری, سن بنا , طبقه آپارتمان, سیستم نقشه زمین خالی, غربی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 650ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

275متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 1.7ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 350متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجرتراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top