جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 5 اجاره : 1

2 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 5 اجاره : 3

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 4 اجاره : 2

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 4 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک پرواز

رهن : 4 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه زمینهای مالکین

رهن : 3 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه جی

رهن : 5 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 5 اجاره : 2

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 5 اجاره : 1

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 5 اجاره : 3

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 13سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top