جستجوی ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 2.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

13متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

15 خواب 175متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت غربی

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top