جستجوی ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.1ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 6ميليون

600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 1.1ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

11 خواب 400متر متر مربع

سن بنا 30سال , دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 9سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هنگ

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان معلم

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 90ميليون رهن : 30ميليون

130متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 300ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top