جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 35ميليون اجاره : 1.65تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 3.3ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 3.3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه بازارها

رهن : 30ميليون اجاره : 13ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 45ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 50ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top