جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

102متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ولیعصر

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک بهشتی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, سه بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 30ميليون اجاره : 2.8ميليون

3 خواب 166متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 10

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 10

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top