جستجوی ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

900متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سلطان اباد

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

1000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 50ميليون اجاره : 25ميليون

2400متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

570متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سلطان اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

1000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 12سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 50ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

1300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارزینبیه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.7ميليون

180متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

200متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, غربی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top