جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 7تومان

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مشیر غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 9سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 45ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 40ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top