آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 630ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 2تومان

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 1.4تومان

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 9 - آزادی

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 16سال , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ونک

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه ششم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - قیطریه

رهن : 40ميليون اجاره : 4.8ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

رهن : 40ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top