جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 45ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز a / تاک 2 /

رهن : 35ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه نوبنیاد فاز 2

رهن : 50ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف فاز 3

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 1تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز سی

رهن : 35ميليون اجاره : 1.1تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز بی

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 40ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف فاز 1

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز آ2

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top