جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 4تومان

230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه والیعصر

رهن : 35ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

140متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه هفتم, اداری تجاری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 35ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 550تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 35ميليون اجاره : 1.7تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار امیر کبیر چهارراه ریشمک

رهن : 30ميليون اجاره : 280تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top