جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه علم الهدی

قیمت کل : 2 رهن : 5 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 5 اجاره : 1

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 4 اجاره : 2

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 5 اجاره : 2

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 5 اجاره : 2

2 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 3 اجاره : 2

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 4 اجاره : 1

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 5 اجاره : 1

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه منفی 60, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ãäØÞå 12

رهن : 3 اجاره : 1

1 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ãäØÞå 12

رهن : 5 اجاره : 5

1 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top