جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 40ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

طبقه 2 منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.6ميليون

350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 40ميليون اجاره : 1.8ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 45ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه برج ها

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top