جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان معلم

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هنگ

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قلات

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 3.1ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خونه ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 460متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top