جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 35ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه ولیعصرقصرالدشت

رهن : 35ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

80متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 4 - میدان رسالت

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول, جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه پنچم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - شهرآرا

رهن : 30ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 40ميليون اجاره : 450تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه جهارم, شمالی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 45ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, جنوبی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top