جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه منفی 60, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3ميليون

4 خواب 28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه نیم طبقه پایین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 6تومان

5 خواب 500متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 25ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top