جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ارژانتین

رهن : 13.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ابوالحسن3

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه عافیت 3

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مبارزان 4

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مهرگان 4

رهن : 13ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نشاط3

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه 80-, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خواجو3

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه لاهور4

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فردوسی 3

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه حمزه4

قیمت کل : 400ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top