جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ارژانتین

رهن : 13.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 11ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 12ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 15ميليون اجاره : 1.6ميليون

130متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 25ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top