جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 20ميليون اجاره : 2.25ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آخمقیه

رهن : 10ميليون اجاره : 450تومان

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آخر طالقانی

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 25ميليون اجاره : 3.8ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 25ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

سوییت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 15ميليون اجاره : 2تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top