جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

سن بنا نوساز , غربی, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2.3ميليون

375متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 3.2ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

9متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 10ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 3.2ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top