جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ارژانتین

رهن : 13.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه صنایع

رهن : 25ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 10ميليون اجاره : 1.99ميليون

1 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top