جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

75متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانزاد جنوبی

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

رهن : 25ميليون اجاره : 2.1ميليون

2 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, سیستم نقشه کاغذ, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 25ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 20ميليون اجاره : 3.7ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 13سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 5سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top