جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3ميليون

5 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع-تاچارا

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه ارتش

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

17متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.4ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صورتگر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top