جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در شهرجدید هشتگرد

قیمت کل : 70ميليون رهن : 15ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.35ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نیم طبقه پائین, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 3.2ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.45ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.35ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.8ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 2.8ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

180متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.8ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top