جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ارژانتین

رهن : 13.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

34متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 26سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

12متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 26سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 3.3ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 320ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top