جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانزاد شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 3تومان

230متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

45متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top