جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

5 خواب

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 25ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عباسی

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

45متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

47متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

45متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top