منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 1.3ميليون

120متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 2, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

15متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

23متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5ميليون

700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 15ميليون اجاره : 1.8ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

350متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

تاکسی تلفنی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه معلم

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تاکسی تلفنی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 800ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top