جستجوی ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 11ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5ميليون

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 25ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

130متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 15ميليون اجاره : 1.25ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top