جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوپری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

32متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 30ميليون اجاره : 2.9ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 3.6ميليون

23متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نادر

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

31متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 25ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ارایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 25ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیابان دانشگاه-ارم

رهن : 25ميليون اجاره : 2.1ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top