جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه پیلوت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.35تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

4 خواب

سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 15ميليون اجاره : 3تومان

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش,معاوضه در اراک منطقه دکتر حسابی

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 12ميليون اجاره : 3ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 18ميليون اجاره : 3ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top