جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 10ميليون اجاره : 1.35ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اعتمادی

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 3.2ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 1.9ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سادات

رهن : 30ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 76متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه زرین خامه

رهن : 30ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top