جستجوی ملک

ارایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 10ميليون اجاره : 2.1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

45متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه نیم طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه بنفشه

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 20ميليون اجاره : 2.9ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

11متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 4ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top