جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 15ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 750ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 25ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارک قوری

رهن : 30ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما آجر تراش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمیل

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top