جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 22ميليون اجاره : 2.2ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

47متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5تومان

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه کازرون

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5تومان

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان ولیعصر

رهن : 25ميليون اجاره : 3.5ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 18ميليون اجاره : 1.5ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top