جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2تومان

110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 12ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 25ميليون اجاره : 1.55ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.15ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top