جستجوی ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 2.7تومان

50متر متر مربع

سن بنا , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

غذاپزی همه نوع جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

55متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 4 راه گمرک

رهن : 20ميليون اجاره : 205تومان

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 15ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.7ميليون

8متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7تومان

2 خواب 116متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهاراه بنفشه

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top