جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 1تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 3تومان

65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 2تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 7تومان

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top