جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی - خ محلاتی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.1ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه گمرک

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 12ميليون اجاره : 1.7ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نادر

رهن : 30ميليون اجاره : 10ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اقایی

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 25ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top