جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - شهران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.75ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - شهران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - شهرآرا

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - جنت آباد

رهن : 17ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

رهن : 22ميليون اجاره : 1.3ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - گیشا

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - شهرآرا

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 100سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top