آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 15ميليون اجاره : 1.7تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 25ميليون اجاره : 4تومان

200متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان با پارکینگ جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 8-وحیدیه بن بست حسینی

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 2تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 25ميليون اجاره : 4تومان

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 15ميليون اجاره : 3تومان

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top