جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 6.5ميليون

85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 15ميليون اجاره : 1.15ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 12متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 42متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 25ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 20ميليون اجاره : 3.8ميليون

1 خواب 15متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top