جستجوی ملک

خانه 3طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فلسطین 3

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فیض6

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بازارچه4

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نظرشرقی5

رهن : 17ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 25ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه حافظ3

رهن : 20ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو 3

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نظر غربی5

رهن : 25ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه شریف واقفی3

قیمت کل : 350ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top