جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ملک اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 15ميليون اجاره : 2.2ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اردیبهشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.7ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینماسعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.1ميليون

سن بنا , طبقه دوم, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top