جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دانشگاه

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 15ميليون اجاره : 1.1ميليون

75متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 20ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top