جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 700ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 3.5ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 600ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.65ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 549ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

34متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 4.7ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه نیم طبقه پایین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 197متر متر مربع

سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه وصال

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top