جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 11ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 25ميليون اجاره : 1.45ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

38متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 25ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه م مطهری

رهن : 15ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top