جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه رحمت

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه میانرود

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

240متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بنفشه

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

33متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ورودی شهرک حافظ وحدت

رهن : 15ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

میوه فروشی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top