جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.25ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 23ميليون

22متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

17متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 20ميليون اجاره : 3تومان

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواربعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, مرکزشهر, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3تومان

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, اداری تجاری, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8تومان

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه اول, اداری, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.6ميليون

1 خواب 91متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 15ميليون اجاره : 3تومان

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top