جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فلکه هنگ

رهن : 30ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک رضوان

رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه وحدت

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سه بر, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نیم طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شاهد

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top