جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2.8تومان

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه وحدت

رهن : 15ميليون اجاره : 1.4ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 8طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2.8ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 15ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

17متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top