سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 1500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

600متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

225متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارنصر

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

1250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, براصلی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارنصر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

250متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top