جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نیم طبقه, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال باربری

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

زیرزمین جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 25ميليون اجاره : 450تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوس شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.35تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 20ميليون اجاره : 3.7ميليون

5 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top