جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.6ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

فست فود جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوپری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 12ميليون اجاره : 3ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 25ميليون اجاره : 1.25ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

طبقه 2 منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top