جستجوی ملک

اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه اداری

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

207متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف فاز6

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بلوارایران

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

60متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 22متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه فردوسی

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه بازسازی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

15متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه بلوار لاله(تهرانسر)

رهن : 25ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه 3, رو به خیابان, نما اجر 3 سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه شهرک گلها(تهرانسر)

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه 2, جنوبی, نما اجر 3 سانت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top