جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - فاطمی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - صادقیه

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرهمکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - مرزداران

رهن : 25ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 62متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه 16, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - باغ فیض

رهن : 20ميليون اجاره : 1.35ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه جهارم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - جردن

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه پنچم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - بلوار کشاورز

رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

سن بنا 40سال , طبقه ششم, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top