جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 4ميليون

13متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 24ميليون اجاره : 3ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه برج ها

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن,فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه برج ها

رهن : 15ميليون اجاره : 2.6ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top