جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار بعثت

رهن : 15ميليون اجاره : 1.7ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی خ باغ حوض

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

20متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کلاهدوز

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار شاهد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

4 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.1ميليون

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top