جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 25ميليون اجاره : 1.55تومان

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه فلت, سند سازماني, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top