دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 13سال , طبقه سوم, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - شهرک ژاندارمری

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیرهمکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - توحید

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه دوم, شمالی,شرقی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - پل ستارخان

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - مرزداران

رهن : 20ميليون اجاره : 2.4ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ولیعصر( پایین مدرس )

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, شمالی, نما اجر سه سانتی, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 25ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top