جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.65ميليون

3 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 30ميليون اجاره : 15ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 320ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60 -, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 192ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 12ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top