جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.02ميليون

115متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه فردوسی

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 180ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 120تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 480ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, شرقی - غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 265متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, دو نبش, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.376ميليارد رهن : 15ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top