جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.2ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه روبروی بینا گستر

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب

سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سروناز

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر بلوار چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

6 خواب 280متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نارون

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top