جستجوی ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 500ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

120متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما ندارد, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 500ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

600متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 463ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 450ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.6تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 450ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, سند عادي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 450ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 440ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2.8ميليون

540متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کوزه گری

قیمت کل : 400ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 400ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 400ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه انباری, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top