جستجوی ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 2.9ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هفت تن

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری ارایشگاه, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلد برین

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوییت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سوئیت, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top