دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.8ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 22ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی خ باغ حوض

رهن : 30ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 600ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه هنگ

قیمت کل : 150ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 1.4ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه یک دهنه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 12ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بیست متری سینما سعدی

قیمت کل : 375ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top