جستجوی ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه شریف واقفی3

قیمت کل : 350ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 390ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه حمزه4

قیمت کل : 400ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 15ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فردوسی 3

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فردوسی 3

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نشاط3

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق اول3

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بزرگمهر3

رهن : 15ميليون اجاره : 3.5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top