جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه افسریه ۱۵ متری دوم

رهن : 15ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب 25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه خورشید

رهن : 16ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 61متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه افسریه

رهن : 30ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه مجتمع کارگاهی

رهن : 25ميليون اجاره : 10تومان

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در بجنورد منطقه 32متری شهدا

رهن : 25ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, دو نبش, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

کاربری انباریا گارگاه, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top