جستجوی ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 5ميليون

6 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

طبقه 2 منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5تومان

3 خواب 176متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5ميليون

700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 15ميليون اجاره : 1.8ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارسیبویه

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

تاکسی تلفنی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه معلم

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تاکسی تلفنی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top