جستجوی ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 85ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 90ميليون رهن : 30ميليون

130متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بزن

رهن : 30ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 20ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه سوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 6.5ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top