جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 380ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 12ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارتش

رهن : 30ميليون اجاره : 5.6ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه میانرود

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

240متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 4ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

سوپری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top