جستجوی ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 320ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60 -, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 20ميليون اجاره : 550تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 192ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 2.1ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه 60 -, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top