جستجوی ملک

ارایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه یک و نیم طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 225متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4.3ميليون

15متر متر مربع

سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

6 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باغ شاه

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top