جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 20ميليون اجاره : 3.7ميليون

5 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 15تومان

11 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد

رهن : 10ميليون اجاره : 350تومان

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.35ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.8ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 2.8ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top