جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جام جم

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 25ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.35ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 12ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

فست فود جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بنفشه

رهن : 30ميليون اجاره : 6.8ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top