آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

رهن : 23ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - تجریش

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5ميليون

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ونک

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - کاشانک

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - بلوارفردوس

رهن : 15ميليون اجاره : 1.95ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - ولنجک

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - جنت آباد

رهن : 25ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - صادقیه

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top