جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 3.2ميليون

280متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 6.5ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 12ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 25ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

5 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.55ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top