جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زرهی خ شبان

قیمت کل : 207ميليون رهن : 17ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی خ شبان

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

6 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3.1ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 107متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان معلم

رهن : 25ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top