جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

23متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 18ميليون اجاره : 1.2ميليون

10متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 6.5ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کلاهدوز

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه آقایی

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه نیم طبقه, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top