جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 750ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما بلوک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 700ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 600ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 2.8ميليون

300متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما اجر نما, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 600ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارزینبیه

قیمت کل : 600ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

535متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, نما کنیتکس, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 600ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

250متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : 560ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارعدالت

قیمت کل : 550ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 2.6ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما سنگ, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : 500ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

270متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 500ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

120متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما ندارد, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top