جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قلات

رهن : 30ميليون اجاره : 2تومان

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1تومان

12متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.9ميليون

43متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top