خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در منطقه میدان دانشجو

قیمت کل : 448ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کیان آباد

قیمت کل : 2.7ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 7ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر- گودرزی

رهن : 12ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

12متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار پاسداران چهارراه پارک قوری

رهن : 20ميليون اجاره : 2.7ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باغ حوض

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 3.85ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

6 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار باغ حوض

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top