جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه معلم

رهن : 15ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 12ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 25ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی وحدت

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 16ميليون اجاره : 1.15ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top