جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - کلیم کاشانی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ظفر

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ظفر

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - دروس

رهن : 25ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - فرشته

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار ارم

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top