جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 120ميليون اجاره : 4.2ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 25ميليون اجاره : 5ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابولکلام

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه مرکزشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 87متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

7 خواب 260متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 2 طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top