جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه دامون

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کافی شاپ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سفره خانه جهت اجاره در شیراز منطقه صنایع

اجاره : 4.2ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 4.1ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مشیر غربی

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی اباد

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top