جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه نوار ساحلی

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

22متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 740ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 400ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 4ميليون

13متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سه نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top