جستجوی ملک

مجتمع جهت اجاره در کیش منطقه مسکونی " برج "

قیمت کل : 949ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, دیددریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 80ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دربست 2طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

45متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 15ميليون اجاره : 5ميليون

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.6ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 4.5ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.3ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 15ميليون اجاره : 5ميليون

27متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top