جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 850ميليون اجاره : 4ميليون

122متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 45ميليون اجاره : 4.3ميليون

110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن,فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 109متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

کارگاه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

180متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top