جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان ابوریحان

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی ولیعصر

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

5 خواب 170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه ششم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 170ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 4.3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top