جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سردزک

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

8متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 365متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخرآباد

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

130متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 430متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیرات

رهن : 50ميليون اجاره : 4.2ميليون

11متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کافی شاپ جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در اصفهان منطقه 8

رهن : 35ميليون اجاره : 4.5ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیر زمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 25ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

7 خواب 214متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top