جستجوی ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

220متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سلطان اباد

رهن : 25ميليون اجاره : 5ميليون

900متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

800متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارامگاه سعدی

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 15ميليون اجاره : 4.5ميليون

300متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه انباری, غربی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

360متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارسیبویه

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

50متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

350متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

460متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top