جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

220متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارسیبویه

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

50متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

200متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, غربی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره در شیراز منطقه جاده بوشهر

اجاره : 5ميليون

170متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

200متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top