جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 110ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک بهشتی

رهن : 400ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 212متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 150ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top