جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه هشتم, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه هشتم, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 15ميليون اجاره : 4.2ميليون

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 30ميليون اجاره : 4.2ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top