جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه طالقانی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

81متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه موحدیان3

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 5ميليون اجاره : 4.5ميليون

10متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

14متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

65متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سرباز

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top