جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 15متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 4.5ميليون

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 4.2ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 4.8ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top