جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه نیم طبقه پایین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دامون

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران - فلاحی

رهن : 60ميليون اجاره : 4.5ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 850ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 80ميليون اجاره : 5ميليون

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه سنگی

رهن : 80ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top