جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 5 اجاره : 4

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 4 اجاره : 4

4 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 1 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 1 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 18سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

رهن : 5 اجاره : 5

2 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 3 اجاره : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 3 اجاره : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 4 اجاره : 4

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1 رهن : 3 اجاره : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دونبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 7 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top