جستجوی ملک

aps جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 150ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در شیراز

رهن : 70ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 197متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز

رهن : 300ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 150ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 80ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top