جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

67متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

67متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 4.2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top