جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, دوبر, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

تاسیسات صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در منطقه اسلامشهر و یافت آباد

قیمت کل : 850ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

47متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 1ميليارد اجاره : 4ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه زوج با یک بچه اخرش, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

47متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

32متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top