جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 6 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 2 اجاره : 4

4 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 5 اجاره : 5

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 5 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 5 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 1 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 5 اجاره : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 6 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 3 اجاره : 5

7 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top