جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 35ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا 22سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 30ميليون اجاره : 4.2ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 4.2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 4.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top