جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 4.7ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 4.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه خالی خالی درب هم برداشتن, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 9سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 70ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 45ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top