جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه همکف, دو نبش, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه جاده بش قارداش

قیمت کل : 16ميليارد رهن : 80ميليون اجاره : 5ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه سنگی

رهن : 80ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top