جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 18سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

47متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

82متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

32متر متر مربع

سن بنا 19سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

32متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خ مبعث

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

82متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

47متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, دو ممر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.938ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top