جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1 اجاره : 5

2 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک پرواز

رهن : 4 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه ششم, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 4 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 4 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه زند

رهن : 1 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 4 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 5 اجاره : 4

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 3 اجاره : 5

7 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 4 اجاره : 4

4 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top