جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 120ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر فلکه گاز

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 2.5ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 25ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 70ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top