جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان احسان

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 4.3ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سه نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران - آقایی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 164متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top